FINANTARI

DEZVOLTARE SI FORMARE PROFESIONALA

IMM-uri

CULTURA SI CREATIVITATE

AGRICULTURA

START-UPLumea lui Fram
in 10 e-book-uri interactive

+ detalii

FINANTARE

Identificarea si monitorizarea oportunitatilor de finantare

 • Identificarea programelor de finantare specifice atat de la Uniunea Europeană, bugetul de stat, cat si alti finantatori publici si privati;
 • Identificarea oportunitatilor de finantare din cadrul fiecarui program, in concordanta cu specificul activitatii solicitantului.
 • Monitorizarea oportunitatilor de finantare active in vederea elaborarii proiectelor, in functie de nevoia si prioritatile solicitantului.

DOCUMENTATIE

Pregatirea documentatiei specifice

 • Intocmirea analizelor cost-beneficiu, analizelor de risc, a proiectiilor financiare si bugetului proiectului;
 • Intocmirea si completarea declaratiilor precum si a anexelor specifice ghidului solicitantului;
 • Asistenta in perioada de evaluare a proiectului, raspuns la solicitarile de clarificari;
 • Elaborarea cererii de finantare aferenta programului;
 • Elaborarea planului de afaceri si a planului de marketing;
 • Elaborarea studiilor de prefezabilitate si fezabilitate;
 • Elaborarea memoriilor justificative.

IMPLEMENTARE

Asistenta in implementarea proiectului

 • Intocmirea documentatiilor specifice cererilor de rambursare;
 • Intocmirea dosarelor si derularea procedurilor de achizitii pentru beneficiari, conform legislatiei specifice;
 • Intocmirea rapoartelor de progres, rapoartelor finale, comunicarea cu autoritatea de management, organismele regionale si alte institutii in vederea implementarii corespunzatoare a proiectului.

SERVICII CONEXE

Sprijin acordat solicitantului pentru:

 • Elaborarea de Strategii pentru dezvoltare durabila a unor comunitati, orase, regiuni de dezvoltare, etc;
 • Management de proiect;
 • Identificarea de parteneri nationali/transnationali, publici/privati pentru demararea unor proiecte de anvergură;
 • Intocmirea caietelor de sarcini in vederea realizarii licitatiilor publice.